Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ενεργητική και παθητική φωνή

(Βασίλης Πρασσάς, Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, εκδόσεις Κοκοτσάκης)

 

1)      Τα ρήματα της Νέας Ελληνικής διαθέτουν δύο διαφορετικές ομάδες προσωπικών καταλήξεων, οι οποίες σχετίζονται και καθορίζουν τη γραμματική κατηγορία της φωνής. Έτσι, τα ρήματα έχουν δύο φωνές, την ενεργητική και την παθητική (ήμεσοπαθητική) και ανάλογα κλίνονται.

2)      Στην ενεργητική φωνή ανήκουν τα ρήματα που έχουν κατάληξη –ω ή –ώ (π.χ. δένω, αγαπώ) και δηλώνουν / σημαίνουν:

¨      Κατά κανόνα ότι το υποκείμενο ενεργεί και η ενέργεια μεταβαίνει σε κάποιο πρόσωπο ή πράγμα (ενεργητικά μεταβατικά ρήματα), οπότε έχουν αντικείμενο, π.χ. «τα παιδιά χτυπούν τη γάτα».
¨      Ότι το υποκείμενο ενεργεί, αλλά η ενέργεια δε μεταβαίνει σε κάποιο πρόσωπο ή πράγμα (ενεργητ

συνέβη ή συνέβει; συνέβη(ορθογραφία)

συνέβη ή συνέβει; συνέβη
Δεν έχουμε παλιά υποτακτική που πρέπει να γυρίσουμε το -η σε -ει. Έτσι γράφεται και ο αόριστος τών αποβαίνω (απέβη),επιβαίνω (επέβη), μεταβαίνω (μετέβη), προβαίνω (προέβη), υπερβαίνω (υπερέβη), παραβαίνω (παρέβη), παρεμβαίνω(παρενέβη), επεμβαίνω (επενέβη).